Sist oppdatert: 26.02.2019.

- Ein god barndom i generasjoner-

Glede fuglane med fuglemat i vinter :)
Glede fuglane med fuglemat i vinter :)


Treng du barnehageplass iløpet av bhg.året 2019-2020?? Søknadsfrist 1.mars 2019!!

For søknadar til barnehageplass før april 2020 må søkjast om no.  Nytt skjema de finn på Vanylven kommune sine sider!!  Frist 1.mars 2019

www.vanylven.kommune.no  - på høgresida finn de "søke barnehage" Legg inn søknaden der.  Dersom de ikkje får lagt inn søknad der, ring styrar Marta Bøstrand på 700 20170 så skal vi hjelpe dykk!

Ledige stillingar!
Solsikka barnehage er ein privat barnehage på Fiskå i Vanylven kommune. Vi starta opp i aug 2007. For barn i alderen 0-6år, Barnehageåret 18-19 er vi fordelt på 4 baser; to småbarnsbaser og to storbarnsbaser.
Vi er medlem i PBL

Det er ledig inntil to stillingar som barnehagelærar/pedagogisk leiar/spesialpedagog for fast tilsetjing frå 1.aug 2019.

 

Vi søkjer etter personar som er positive, serviceinnstilt, fleksibel, lojal, nytenkande og endringsvillig. Du må ha gode samarbeidsevner, god digital og språk kompetanse, vere sjølvstendig, systematisk og ha gode leiareigenskapar og ikkje minst, med blikk for det enkelte barn.  Må gjerne ha spesialpedagogisk kompetanse.

Krav om pedagogisk utdanning jf. bhg.lova

Gyldig politiattest skal visast ved tiltreding.

Ta kontakt med styrar; Marta Bøstrand mob. 99629124

Søknad sendast til: Solsikka barnehage, Fredsvoll, 6143 Fiskå eller på mail; marta@solsikka.no

Søknadsfrist 17.mars 2019