Tilvenning

Denne mnd har det vore tilvenning og bli kjent som tema. Mykje nytt for mange.

Vi ynskejr alle hjarteleg velkomne!! 

24.aug fekk vi flytte inn i nyefløya vår også, veldig kjekt for storknebb, som kjem til å vere dei som er der mest.