Skogskjegg. Tema: dyr og jakt

I november månad har vi hatt ein flott og kreativ periode der fokuset har vert på dyr og jakt. Vi har sett den store mestringsgleden barna viser over egne produserte produkt.

Vi på Skogskjegg håper og trur at vi klarer å gi barna opplevingar og erfaringar som gir dei lyst til å bruke naturen rundt seg. For å oppnå dette legger vi vekt på: Leik. aktive vaksne, studere naturen, brenne bål som vi lager mat på, trene motorikk og balanse.

Julekakebaking er lagt til slutten av november, vi gleder oss til å smake og kose oss med det i barnehagen :-)

Små innblikk i Skogskjegg sin kvardag.