FØRSKULEKLUBB 14.MARS

Vi såg på første bokstaven i namnet vårt.

I disse timane vil barna møte utfordringar, men det skal ikkje være vanskelig. Mål: Barna skal ha ein positiv oppleving av situasjonen, det skal være stas å være førskulebarn.