Her under finn de mapper med ulike temaer.

Eg prøvar å legge ut ting etter kvart :)

Med spent forventning...

Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

brosjyre_overgang_barnehage__skole_nynorsk_.pdf