Ledige barnehageplassar

Vi tek i mot søkarar heile året dersom vi har kapasitet.

Ta gjerne kontakt med styrar.

Solsikka barnehage, 6143 Fiskå.

Alle søknadar om barnehageplass må leverast elektronisk:

https://kommune24-7.no/Prompt.aspx?eDocumentTemplateID=01f59ec3-0536-42fb-aa60-258338b80bfa&SubscriberConsumerID=7c926068-7e40-465a-a29e-7f099f803959

 

Solsikka barnehage har felles hovudopptak med dei kommunale barnehagane ein gong i året (1. mars).

Utover dette tar vi i mot søkarar, og tildeler plass dersom vi har ledig kapasitet.

Dersom de er interesserte i deltidsplass, så er det fint om de skriv opp ønske om dagar.