Småstork - småbarnsbase

Frå januar 2018 har vi flytta småbarnsbasa vår til Gruvetoppen. Dei er ei utvida gruppe dette året og har barn i alderen 1-2 år.

Dei har  sine faste lokaler der nede og startar og avsluttar dagen sin der. Stundom får dei besøk frå dei andre basane eller dei går på besøk opp til Solsikka.

Månadsplan  for Småstork

Songar som vi brukar å synge

Barna på Småstork likar godt at vi syng songar, både i samling og elles i kvardagen :)

Mange foreldre har bedt oss om ei oversikt, slik at dei kan synge dei same songane heime. Her er ei liste over nokre av dei songane vi syng oftast.

songar_som_vi_syng_p__sm_stork_v_ren_2012.pdf