Barnehagen vår

Her er ein presentasjon av barnehagen sitt fysike miljø,

og litt om våre tankar om bruken av det.

36.jpg