Ein god barndom i generasjoner!

Kunne du tenke deg
å jobbe i barnehage?

ta kontakt med styrar

 

Ein god barndom i generasjoner

Solsikka Barnehage

 

Solsikka barnehage ligg i sentrum av Fiskå i Vanylven kommune. Barnehagen er eigd av Solsikka AS og er ein privat barnehage. Barnehagen er for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen vart starta 30. juli 2007 og har eit godkjend leike og opphaldsareal på 325 m2.

Vi er ein basebarnehage som har fire basar; Småstork, Storknebb, Skinntryte og Skogskjegg. I år vil Skogskjegg og Skinntryte dele seg i MAXI (skulestartarane) og MIDI (resten av storebasene) på tirsdagane, då vekslar dei på å vere på tur og ha «innedag».

 
Ledige stillingar!

Solsikka barnehage er ein privat barnehage på Fiskå i Vanylven kommune. Vi  starta opp i august 2007. Vi har barn i alderen 0 – 6 år. Barnehageåret 2023-24 er vi fordelt på fire basar; to småbarnsbase, to storbarnsbaser. Vi er PBL barnehage.

Ledige Stilling! 

  • Reinhaldar i inntil 50% stilling frå medio september- fast stilling

Daglege og periodiske reinhaldsoppgåver på bygget etter oppsett vaskeplan. Ila året er nedvask ein del av arbeidsoppgåvene.

Du må kunne jobbe åleine og sjølvstendig og ha god struktur på arbeidet

Arbeidstid etter kl 16, men god fleksibilitet i når ein tek reinhaldet.

            Løn etter PBL-tariff

Gjerne erfaring som reinhaldar, men det er ikkje eit krav.

Må kunne kommunisere godt, helst snakke norsk, men ingen krav.

Politiattest må leverast.

Ta kontakt med styrar Marta Bøstrand tlf. 99629124  marta@solsikka.no

Søknadsfrist 10.august 24

 

Vi treng også tilkallingsvikarar! – er du intessert, ta kontakt!

 

Her er vi, unike og ulike!

Personalet

Her kan du sjå kven som jobbar ved Solsikka barnehage. Ta gjerne kontakt dersom du lurar på noko!

Marta Bøstrand
Styrar. Er å finne på kontoret på baksida opp på Solsikka.
Alise Stokseth Rætta
Assisterande styrar (Ut i foreldrepermisjon ila sept 23)
May Kristin Sandnes Krøvel
Pedagogisk leiar Storknebb
Åse Vibeke Teigen
Pedagogisk leiar Skinntryte (går ut i foreldrepermisjon ila okt23)
Inger Oline Eikrem
Pedagogisk leiar Skogskjegg
May Kristin Ekremsæter
Pedagogisk leiar Småstork
Celine Constanse Endal
Barnehagelærar Skinntryte (vikariat som pedagogisk leiar når Åse V går ut i permisjon)
Elias Nykrem
Barnehagelærar / Støttepedagog Skogskjegg
Karolina Støvreide
Spesialpedagog som er litt på alle basane. Bhg.året 23-24 er ho ute i foreldrepermisjon
Monica Helen Berge
Barne- og ungdomsarbeidar Skogskjegg
Ingunn Anita Thunem
Barne- og ungdomsarbeidar Småstork
Solgun Anita Hellebust
Barne- og ungdomsarbeidar Småstork
Elsa De Guia Berge
Barne- og ungdomsarbeidar Skinntryte
Janne Helen Brekke
Barne- og ungdomsarbeidar Storknebb
Monica Thunem Rørhus
Barne-og ungdomsarbeidar Skinntryte (ut i foreldrepermisjon ila okt 23)
Marit Brudevik
Barnerettleiar Storknebb
Per Ståle Hatlenes
Barnerettleiar Skogskjegg
Grethe Dalen Brudevoll
Barnerettleiar Småstork
Hilde Sørdal
Barne- og ungdomsarbeidar Storknebb og Småstork
Solbjørg Brekke
Lærling i barne og ungdomsarbeidarfaget
Ørjan Aaland
Barnerettleiar Skogskjegg og Småstork
Synnøve Parr
Synnøve er flink og hjelper oss i Solsikka barnehage
Marianne Sandnes
Dyktig vikar vi har
Elise Sandvik
Dyktig vikar vi har
Marietta Pál
Dyktig vikar vi har!
Melanie Bueno Myklebust
Dyktig vikar vi har!