Ein god barndom i generasjoner!

Kunne du tenke deg
å jobbe i barnehage?

ta kontakt med styrar

 

Ein god barndom i generasjoner

Solsikka Barnehage

 

Solsikka barnehage ligg i sentrum av Fiskå i Vanylven kommune. Barnehagen er eigd av Solsikka AS og er ein privat barnehage. Barnehagen er for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen vart starta 30. juli 2007 og har eit godkjend leike og opphaldsareal på 325 m2.

Vi er ein basebarnehage som har fire basar; Småstork, Storknebb, Skinntryte og Skogskjegg. I år vil Skogskjegg og Skinntryte dele seg i MAXI (skulestartarane) og MIDI (resten av storebasene) på tirsdagane, då vekslar dei på å vere på tur og ha «innedag».

 
Ledige stillingar!

Solsikka barnehage er ein privat barnehage på Fiskå i Vanylven kommune. Vi  starta opp i august 2007. Vi har barn i alderen 0 – 6 år. Barnehageåret 2023-24 er vi fordelt på fire basar; to småbarnsbase, to storbarnsbaser. Vi er PBL barnehage.

Ledige Stillingar! 

  • Barnehagelærar – inntil 100% stilling –  vikariat frå d.d –  31.07.24 (mulighet for fast tilsetjing)
  • Barnehagelærar – inntil 60% stilling –  vikariat frå d.d –  31.07.24 (mulighet for fast tilsetjing)
  • Barne- og ungdomsarbeidar/assistent inntil 100% stilling – vikariat frå d.d -31.07.24
  • Tilkallingsvikarar!

Arbeidsoppgåver:  
Medansvar for det pedagogiske arbeidet i tett samarbeid med pedagogisk leiar  Medansvar for å skape eit trygt og godt lære- og leikemiljø saman med dine kollegaer  
Delta aktivt i endring-og utviklingsprosessar 
Vere ein god omsorgsperson og rollemodell  
Sette seg inn i barnehagens mål, årsplan og gjeldande planar og retningslinjer  
Medansvar for eit godt samarbeid med føresette  
 
Kvalifikasjonar:  
Utdanning som barnehagelærar 
Gode kunnskapar i norsk – både skriftleg og munnleg  
Godkjend politiattest 
 
Personlege eigenskapar: 
Relasjonsorientert og ha evne til å sjå kvart enkelt barn  
Gode samarbeidsevner og bidra til eit godt arbeidsmiljø  
Raus, fleksibel og løysingsorientert 
God helse slik du kan vere ein aktiv vaksen med barna  
Evne til å gi og motta rettleiing  
 
Som tilsett hos oss får du:   
Ein variert arbeidskvardag fylt med leik  
Ta del i eit hyggeleg personale med mykje humor  
Løn etter PBL-tariff  
 

Ta kontakt med styrar Marta Bøstrand tlf. 99629124  marta@solsikka.no

Ta kontakt snarast!

 

Vi treng også tilkallingsvikarar! – er du intessert, ta kontakt!

 

Her er vi, unike og ulike!

Personalet

Her kan du sjå kven som jobbar ved Solsikka barnehage. Ta gjerne kontakt dersom du lurar på noko!

Marta Bøstrand
Styrar. Er å finne på kontoret på baksida opp på Solsikka.
Alise Stokseth Rætta
Assisterande styrar (Ut i foreldrepermisjon ila sept 23)
May Kristin Sandnes Krøvel
Pedagogisk leiar Storknebb
Åse Vibeke Teigen
Pedagogisk leiar Skinntryte (går ut i foreldrepermisjon ila okt23)
Inger Oline Eikrem
Pedagogisk leiar Skogskjegg
May Kristin Ekremsæter
Pedagogisk leiar Småstork
Celine Constanse Endal
Barnehagelærar Skinntryte (vikariat som pedagogisk leiar når Åse V går ut i permisjon)
Malgorzata (Gosha) Kaczurak
Barnehagelærar Skogskjegg
Elias Nykrem
Barnehagelærar / Støttepedagog Skogskjegg
Karolina Støvreide
Spesialpedagog som er litt på alle basane. Bhg.året 23-24 er ho ute i foreldrepermisjon
Monica Helen Berge
Barne- og ungdomsarbeidar Skogskjegg
Ingunn Anita Thunem
Barne- og ungdomsarbeidar Småstork
Solgun Anita Hellebust
Barne- og ungdomsarbeidar Småstork
Elsa De Guia Berge
Barne- og ungdomsarbeidar Skinntryte
Janne Helen Brekke
Barne- og ungdomsarbeidar Storknebb
Monica Thunem Rørhus
Barne-og ungdomsarbeidar Skinntryte (ut i foreldrepermisjon ila okt 23)
Marit Brudevik
Barnerettleiar Storknebb
Per Ståle Hatlenes
Barnerettleiar Skogskjegg
Grethe Dalen Brudevoll
Barnerettleiar Småstork
Hilde Sørdal
Barne- og ungdomsarbeidar Storknebb og Småstork
Solbjørg Brekke
Lærling i barne og ungdomsarbeidarfaget
Ørjan Aaland
Barnerettleiar Skogskjegg og Småstork
Synnøve Parr
Synnøve er flink og hjelper oss i Solsikka barnehage
Marianne Sandnes
Dyktig vikar vi har
Elise Sandvik
Dyktig vikar vi har
Marietta Pál
Dyktig vikar vi har!
Melanie Bueno Myklebust
Dyktig vikar vi har!