Småstork

Småstork er den minste småbarnsbasa vår med 1-2 åringar

I år finn du dette personalet på denne basa:

Beate Rekkedal (Pedagogisk leiar)

Carita Matre (Barnehagelærar)

Ingunn Anita Thunem (Barne- og ungdomsarbeidar)

Hilde Sørdal (Barne- og ungdomsarbeidar)

Grethe Dalen Brudevoll  (Barnerettleiar)

Janne Helen Brekke (Barne- og ungdomsarbeidar)

Synnøve Parr (Tiltak gjennom NAV)

 

Vi held til i eigne lokaler på Gruvetoppen, nabobygget.

Det er gjerne på denne basa dei fleste startar, og det er her mange lærer seg å vere vekke frå mamma og pappa, lærer seg å prate, gå osv. Det er mykje som skal lærast. Vi er ofte ute på føremiddag. Av og til tek vi oss ein tur med «buss-vogna» vår og ser på ulike ting i nærmiljøet. Mykje av tida på Småstork går med til stell, kos og omsorg. Vi har lite fastlagt temaarbeid, men jobbar med å lære barna gode rutinar og bli trygge på både store og små. Vi har eit lavt tempo i kvardagen. Ro og kvile er viktig for oss. Leik er ein stor del av kvardagen vår, og i denne alderen er det parallelleik som er mest rådande. Då leikar dei gjerne med same tinga, men har ingen samleik. Vi tek oss ofte ein kvil ute i vognene våra midt på dag. Nærleik til barna i kvardagen og i stellesituasjonane gjev oss gode høve til positiv kroppskontakt med det enkelte barn. Vi har korte samlingar før lunsj, men i tillegg syng, pratar og fortel vi historier gjennom heile dagen. Heile tida jobbar vi med språkstimulering, og støttar barna til å utvikle språket gradvis i takt med alder og modning.