Skinntryte

Dette er den andre storbarnsbasa våra. Her er barna 3-6 år.

I år finn du dette personalet på skinntryte:

Åse Vibeke Teigen (Pedagogisk leiar)

Trude Beate Lien (Pedagogisk leiar)

Monica Berge (Barne- og ungdomsarbeidar)

Monica Thunem Rørhus (Barnerettleiar)

Storbarnsbasa vår har barn frå 3-6 år. Storbarnsbasa er i år barn frå tre ulike årsmodellar og vi gleda oss til å sjå korleis borna kan ha gode opplevingar saman med ulike aldersgrupper i kvardagen. Dei store får vere store og dei mindre får vere det, men likevel ha noko å strekke seg etter. Vi har jamlege leikebesøk til Gruvetoppen,
med tanke på å legge til rette for leikeopplevingar mellom ulike aldersgrupper, verte kjende og at dei yngste barna skal få noko å strekke seg etter.
I tillegg til Småsteg som er hovudtemaet vårt i år så vil vi ha stort fokus på språkarbeid, omgrep og kommunikasjon på ulike måtar.
Saman skal vi og borna skape gode og trygge rutinar, gode relasjonar og kjekke vennskap. Saman skal vi klare!
Vi er ein gjeng som trivast godt ute og vi har felles turdag onsdagar. To dagar i veka har vi aldersblanda grupper, slik at MAXI klubben er for seg og MIDI gruppa (2015 og 2016 mod) er for seg. Ein har ein dag i barnehagen og den andre dagen på tur i aldersblanda grupper.
MAXI har turdag fredagar og MIDI på mandagar. Vi delar oss ofte i mindre grupper i kvardagen og har smågrupper som rullera mellom ulike tema. Dei dagane vi er ut på tur brukar vi nærområdet her på Fiskå. Vi har kort avstand både til fjøre, skog og mark. Og det gjer at vi kan variere turmål både etter tema, årstider, utvikling og interesser.
Vi er og «Livsglede for eldre»- barnehage og to måndagar i månaden er vi på «jobb» på sjukeheimen. Desse eldste har gjerne med seg teiknesaker, eller perler og lagar smykke saman med dei eldre på dagtilbodet.
Vi har gapahuk i skogen og vi har tilgang til naust i fjøra. Vi er ute i all slags ver og det er viktig for oss å legge eit godt grunnlag i høve det å trivast i den flotte naturen som er rundt oss. Vi fyl og oppleve årstidene og få erfaring og bevisstheit til kulde/varme og bekledning. Vi vil lære oss til å vere ute i all slags ver og sjå gleda i det. Vi får bruke sansane våra og har høve til mange gode sanseopplevingar. Gjennom bruk varierte turmål som skog og fjøre vil vi styrke barna sin kreativitet, fantasi og ikkje minst motorikk. Vi har funne ut at det meste kan gjerast ute i naturen også. Vi nyttar blant anna mykje pelletsomnen vår og lagar varm mat ute.
Vi i Solsikka barnehage ynskjer at barna skal trivast og bli trygge på naturen gjennom å bruke den i kvardagen.