Marta Bøstrand
Styrar. Er å finne på kontoret på baksida opp på Solsikka.
Alise Stokseth Rætta
Assisterande styrar (Ut i foreldrepermisjon ila sept 23)
May Kristin Sandnes Krøvel
Pedagogisk leiar Storknebb
Åse Vibeke Teigen
Pedagogisk leiar Skinntryte (går ut i foreldrepermisjon ila okt23)
Inger Oline Eikrem
Pedagogisk leiar Skogskjegg
May Kristin Ekremsæter
Pedagogisk leiar Småstork
Celine Constanse Endal
Barnehagelærar Skinntryte (vikariat som pedagogisk leiar når Åse V går ut i permisjon)
Malgorzata (Gosha) Kaczurak
Barnehagelærar Skogskjegg
Elias Nykrem
Barnehagelærar / Støttepedagog Skogskjegg
Karolina Støvreide
Spesialpedagog som er litt på alle basane. Bhg.året 23-24 er ho ute i foreldrepermisjon
Monica Helen Berge
Barne- og ungdomsarbeidar Skogskjegg
Ingunn Anita Thunem
Barne- og ungdomsarbeidar Småstork
Solgun Anita Hellebust
Barne- og ungdomsarbeidar Småstork
Elsa De Guia Berge
Barne- og ungdomsarbeidar Skinntryte
Janne Helen Brekke
Barne- og ungdomsarbeidar Storknebb
Monica Thunem Rørhus
Barne-og ungdomsarbeidar Skinntryte (ut i foreldrepermisjon ila okt 23)
Marit Brudevik
Barnerettleiar Storknebb
Per Ståle Hatlenes
Barnerettleiar Skogskjegg
Grethe Dalen Brudevoll
Barnerettleiar Småstork
Hilde Sørdal
Barne- og ungdomsarbeidar Storknebb og Småstork
Solbjørg Brekke
Lærling i barne og ungdomsarbeidarfaget
Ørjan Aaland
Barnerettleiar Skogskjegg og Småstork
Synnøve Parr
Synnøve er flink og hjelper oss i Solsikka barnehage
Marianne Sandnes
Dyktig vikar vi har
Elise Sandvik
Dyktig vikar vi har
Marietta Pál
Dyktig vikar vi har!
Melanie Bueno Myklebust
Dyktig vikar vi har!