Marta Bøstrand
Styrar
Beate Kristin Rekkedal
Pedagogisk leiar Småstork
May Kristin Sandnes Krøvel
Pedagogisk leiar Storknebb
Åse Vibeke Teigen
Pedagogisk leiar storebasa Skinntryte
Inger Oline Eikrem
Pedagogisk leiar storebasa Skogskjegg
Malgorzata (Gosha) Kaczurak
Barnehagelærar Småstork
May Kristin Ekremsæter
Barnehagelærar på både Skogskjegg og Skinntryte
Karolina Støvreide
Spesialpedagog på storebasa Skogskjegg (permisjon til nov21)
Trude Beate Lien
Pedagogisk leiar (permisjon til jan 22)
Monica Helen Berge
Barne og ungdomsarbeidar storebasa Skinntryte
Ingunn Anita Thunem
Barne og ungdomsarbeidar Småstork
Solgun Anita Hellebust
Barne og ungdomsarbeidar Småstork
Elsa De Guia Berge
Barne og ungdomsarbeidar Skogskjegg
Marit Brudevik
Barnerettleiar på Storknebb
Per Ståle Hatlenes
Barnerettleiar småbarnsbasa Storknebb
Grethe Dalen Brudevoll
Barnerettleiar Småstork
Janne Helen Brekke
Barne og ungdomsarbeidar Småstork
Hilde Sørdal
Barne og ungdomsarbeidar Småstork
Monica Thunem Rørhus
Barne og ungdomsarbeidar storebasa Skinntryte
Candace Kragseth
2.års lærling på Storknebb
Synnøve Parr
Småstork nokre timar i veka
Marianne Sandnes
Dyktig vikar vi har
Elise Sandvik
Dyktig vikar vi har
Solveig Nes Bakke
Dyktig vikar vi har