Plan for eit godt psykososialt barnehagemiljø

Her er gjeldande «Plan for eit godt psykososialt barnehagemiljø» som vart godkjent hausten 2021 i SU. Etter at den var ut på høyring både med personal og foreldre.