Søknad barnehageplass!

Frist for søknad til barnehageår er 1.mars kvart år!

Husk å sende inn søknad dersom du treng barnehageplass i tidsrommet 1. august – 31. juli !

Vi har samordna opptak med Vanylven kommune. Fyll ut dette skjemaet:

https://www.vanylven.kommune.no/tenester/barnehage-og-skule/barnehagar/sok-barnehageplass/

 

Vi tek i mot søkarar heile året dersom vi har kapasitet.

Ta kontakt med styrar.

 

Andre aktuelle saker