Lenkar

Nettvett

I dagens samfunn er bruk av digitale media vanleg. Mange held kontakt med venner og kjente ved hjelp av internett. Det ein ofte ikkje tenker på er at også ukjente når tak i denne informasjonen. Og det som først har kome på nett set spor som ein ikkje kan slette.

Vi som jobbar i Solsikka barnehage er forsiktige med kva vi legg ut av informasjon og bilete. Det håpar vi også at foreldra er, slik at dei som er barn i dagens samfunn får leve sitt liv utan stadig å måtte konfrontere fortida som andre har lagt igjen på nett.

http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10025228&fb_ref=vgart_fbshare&fb_source=profile_oneline

Lenkar

Når vi finn gode nettstadar vil vi liste dei her for at du kan ha glede av det. Velg eit av emnene under, deretter velg ei adresse du vil besøke.

Ivar Aasentunet har eit barnenettstad- her er mange fine nynorske songar:

http://www.tunkatten.no

Her finn de mykje stoff om barnehage:

www.barnehage.no

Merking av kle og utstyr

I barnehagen er det viktig at alt barna har med seg er merka. Her er linkar til bedrifter ein kan bestille namnelappar frå:

Her kan ein bl.a. bestille tekstil-lappar og TAGGIT: http://www.sabo.no/produktkategori/barn-11.aspx

Rask teneste dersom ein vil ha stryke-/ klisterlappar: http://www.navnelapper.no/navnelapper.no/

Andre aktuelle saker