Dagsrytme

Her er cirka dagsrytme for alle basane.

Dei yngste basane har gjerne litt tidlegare måltid.