Koronainformasjon

Her ligg diverse informasjon i høve korona.

For tida er det ikkje noko restriksjonar i høve korona.

Men har ein feber og dårleg allmenntilstand, må ein halde seg heime.

Andre aktuelle saker