Ledige stillingar!

Solsikka barnehage er ein privat barnehage på Fiskå i Vanylven kommune. Vi  starta opp i august 2007. Vi har barn i alderen 0 – 6 år. Barnehageåret 2023-24 er vi fordelt på fire basar; to småbarnsbase, to storbarnsbaser. Vi er PBL barnehage.

Ledige Stillingar! 

  • Barnehagelærar – inntil 100% stilling –  vikariat frå d.d –  31.07.24 (mulighet for fast tilsetjing)
  • Barnehagelærar – inntil 60% stilling –  vikariat frå d.d –  31.07.24 (mulighet for fast tilsetjing)
  • Barne- og ungdomsarbeidar/assistent inntil 100% stilling – vikariat frå d.d -31.07.24
  • Tilkallingsvikarar!

Arbeidsoppgåver:  
Medansvar for det pedagogiske arbeidet i tett samarbeid med pedagogisk leiar  Medansvar for å skape eit trygt og godt lære- og leikemiljø saman med dine kollegaer  
Delta aktivt i endring-og utviklingsprosessar 
Vere ein god omsorgsperson og rollemodell  
Sette seg inn i barnehagens mål, årsplan og gjeldande planar og retningslinjer  
Medansvar for eit godt samarbeid med føresette  
 
Kvalifikasjonar:  
Utdanning som barnehagelærar 
Gode kunnskapar i norsk – både skriftleg og munnleg  
Godkjend politiattest 
 
Personlege eigenskapar: 
Relasjonsorientert og ha evne til å sjå kvart enkelt barn  
Gode samarbeidsevner og bidra til eit godt arbeidsmiljø  
Raus, fleksibel og løysingsorientert 
God helse slik du kan vere ein aktiv vaksen med barna  
Evne til å gi og motta rettleiing  
 
Som tilsett hos oss får du:   
Ein variert arbeidskvardag fylt med leik  
Ta del i eit hyggeleg personale med mykje humor  
Løn etter PBL-tariff  
 

Ta kontakt med styrar Marta Bøstrand tlf. 99629124  marta@solsikka.no

Ta kontakt snarast!

 

Vi treng også tilkallingsvikarar! – er du intessert, ta kontakt!

Andre aktuelle saker