Ressurshefte om samarbeid barnehage - heim

Her er link til eit hefte om samarbeidet mellom heimane og barnehagen. Gode tips til begge partar.

Heftet er så nytt at det ikkje har kome ut i papirfomat endå...

http://img3.custompublish.com/getfile.php/1812661.1843.pcfcebavbe/Ressurshefte+om+foreldresamarbeid,+2+utgave.pdf?return=www.fubhg.no

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

En nettressurs for foreldre med barn i barnehage

http://www.fubhg.no/

FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager. FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 25.06.2010, og utvalget har vært aktivt siden 01.08.2010.
FUB er et selvstendig rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.
FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: "Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

NASJONAL BRANNØVING

I veke 36  og veke 18 skal Solsikka barnehage ha fokus på Bra

Det er viktig å vere førebudd på ein eventuell brann. For oss i barnehagen vil det seie at vi som personalgruppe må gå igjennom førebygging, det å verte bevisste på sikringstiltak i barnehagen, vi går også fleire gongar i året gjennom branninstruksane våra, og endrar dei dersom vi ser manglar eller ting som kan forbetrast.

I forhold til barna snakkar vi også om kva ein må gjere for å unngå brann. Men viktigast her er å lære barna kva dei skal gjere dersom brannalarmen går. Vi snakkar om korleis vi evakuerer, kvar vi går, kvar vi skal møte opp, Barna får høyre alarmen fleire gongar desse vekene. 

Norsk brannvernforening har ei nettside med gode tips til både barnehage og heim:

http://www.brannvernuka.no/Nasjonal-brannovelse/Brannovelse-i-barnehage