Visjon

GOD BARNDOM I GENERASJONAR

Barn som opplever ein god barndom gir denne gjerne vidare til neste generasjon.

Dette er det vi vil strebe etter, å gi barna ein best mogleg barndom her med oss.